Trikali Mina

Μίνα Τρικάλη

Η Μίνα Τρικάλη γεννήθηκε στα Τρίκαλα Θεσσαλίας και από το 1991 ζει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εργάζεται στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Παν/μιου Κρήτης από το 1999.

Από το 2015 είναι υπάλληλος του Πανεπιστημίου Κρήτης και ανήκει στο Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό, της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι τοποθετημένη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) ως υπεύθυνη αρχείων φωτογραφικής, γεωγραφικής τεκμηρίωσης, μελετών και εργασιών.

Το 2010 γίνεται μέλος της ΕΦΕΗ κ το 2013 ξεκινά να συμμετέχει σε Ελληνικούς και Διεθνείς διαγωνισμούς αποσπώντας σημαντικές διακρίσεις και βραβεία.

Το 2014 της απονεμήθηκε ο καλλιτεχνικός τίτλος “Artist FIAP” από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας FIAP (International Federation of Photographic Art).

Αποτέλεσε μέλος κριτής επιτροπής σε διαγωνισμούς καλλιτεχνικής φωτογραφίας που έγιναν στην Ελλάδα υπό την αιγίδα των τριών Παγκόσμιων Φωτογραφικών Ομοσπονδιών FIAP (Παγκόσμια Ομοσπονδία Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας), GPU (Global Photographic Union) και PSA (Φωτογραφική Ομοσπονδία της Αμερικής) . Έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις ενώ η πρώτη της ατομική έγινε στο πλαίσιο του φεστιβάλ “Τέχνη καθ’ οδόν” στο Ηράκλειο το 2019.

*****************************************************************                                 

Ήμουν παιδί όταν είδα τις πρώτες φωτογραφίες στη σερβάντα της γιαγιάς Ελένης! Ήταν ένα κουτί, γεμάτο με σκόρπιες φωτογραφίες ξενιτεμένων συγγενικών προσώπων στη μακρινή Αυστραλία… Αποτελούσε αγαπημένη συνήθεια να τις βλέπουμε μαζί και να μου διηγείται ιστορίες για τον κάθε εικονιζόμενο. Στη συνέχεια έγινε το μαγικό εργαλείο, με το οποίο έπλαθα και εγώ ιστορίες με εκείνους τους άγνωστους πρωταγωνιστές. Κάθε φορά και διαφορετική ανάγνωση εικόνων, κάθε φορά και άλλη ιστορία.. Ο θείος Γιώργος… η θεία Φούλα…

Αυτές οι φωτογραφίες με γοητεύουν και με ακολουθούν έως σήμερα. Αυτές οι κιτρινισμένες εικόνες, φορτισμένες με συγκινήσεις αποχωρισμών, με τη χαρακτηριστική μυρωδιά του πολυκαιρισμένου χαρτιού, φυλαγμένες σε παλιά μπαούλα..

Η πρώτη μου επαφή με τη φωτογραφία ξεκίνησε πολύ αργότερα και μοιραία θα έλεγα, όταν το 2001 ασχολήθηκα με την αρχειοθέτηση του φωτογραφικού αρχείου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Η ουσιαστική μου όμως ενασχόληση, ξεκίνησε το 2010, όταν γράφτηκα στην Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης του Παν/μιου Κρήτης. Έκτοτε αποτελώ ενεργό της μέλος, συνεχίζοντας ένα εσωτερικό ταξίδι τόσο ζωτικής σημασίας για εμένα. Η φωτογραφία έγινε το προσωπικό μέσο για να επικοινωνώ τις βαθύτερες σκέψεις μου και να εκφράζω τα πιο μύχια συναισθήματά μου. Μπορώ πλέον να αφηγούμαι τις δικές μου ιστορίες μέσα από το φωτογραφικό φακό, δίνοντας φωνή στο εσωτερικό μου βλέμμα. Ευχή μου να συνεχίσω με τις εικόνες μου να ξυπνώ συναισθήματα και να μοιράζομαι τη θέα του κόσμου από το δικό μου παράθυρο, με εκείνους που κοιτούν προς την ίδια κατεύθυνση. 

Mina Trikali

 

Mina Trikali was born in Trikala, Thessaly, and since 1991 she lives in Heraklion, Crete. She has been working at the Natural History Museum of Crete of the University of Crete since 1999. Since 2015 she is an employee of the University of Crete and belongs to the Special Technical Laboratory Staff of the Faculty of Positive and Technological Sciences of the University of Crete. She is assigned to the Museum of Natural History of Crete (NHMC) as a librarian / manager of photographic archives, geographical documentation, studies and works.

The substantial engagement with artistic photography begins in 2009 when she becomes a member of the Hellenic Photographic Society of Heraklio. Since then he has been an active member. In 2013, she began to participate in Greek and International competitions, winning important distinctions and prizes. In 2014 she was awarded the artistic title “Artist FIAP” by the World Federation of Artistic Photography FIAP (International Federation of Photographic Art).

She was a member of the jury in artistic photography competitions held in Greece under the auspices of the three World Photographic Federations FIAP (World Federation of Artistic Photography), GPU (Global Photographic Union) and PSA (Photographic Federation of America). She has taken part in several group exhibitions and her first solo exhibition took place in the context of the “Street Art” festival in Heraklion in 2019.

***********************************************************************************************

I was a child when I saw the first photos on Grandma Helen’s dinnerware! It was a box, filled with scattered photos of expatriate relatives in faraway Australia… It was our favorite habit to watch them together and tell me stories about each person depicted. Then it became the magic tool, with which I also created stories with those unknown protagonists. Each time and different reading of images, each time another story.. Uncle George… Aunt Fula…

These photos fascinate me and follow me to this day. These yellowed images, charged with emotions of separations, with the characteristic smell of the much-worn paper, kept in old chests.

My first contact with photography began much later and I would say fatally, when in 2001 I was involved in archiving the photographic archive of the Natural History Museum of Crete. However, my substantial involvement began in 2010, when I enrolled in the Hellenic Photographic Society of Crete. Since then I have been an active member of it, continuing an inner journey of such vital importance to me. Photography became the personal medium for communicating my deepest thoughts and expressing my most intimate feelings. I can now tell my own stories through the camera lens, giving voice to my inner gaze. My wish is to continue awakening emotions with my images and sharing the view of the world from my own window, with those looking in the same direction.

  •  
This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy